2016-04-11

Apskrities Moterų klubų narės rinkosi  Panevėžyje

Panevėžio apskrities socialdemokračių Moterų klubų koordinatorė Lina Rasikevičienė Panevėžio apskrities Moterų klubų atstoves sukvietė į bendrą susirinkimą Panevėžyje. Dalyvavo Pasvalio, Biržų, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Kupiškio ir Rokiškio Moterų klubų atstovės. Kupiškiui atstovavo Moterų klubo pirmininkė Vilma Mažeikienė, pavaduotoja Regina Skemundrienė, narės Regina Šuškevičienė, Stanislava Lapinskienė, Nida Vickuvienė ir Aušra Pakalnienė. Klubų atstovės klausėsi psichologės Genutės Jekaitienės paskaitos  „Emocijos ir jų reguliavimas“. Susirinkime dalyvavusi Premjero Algirdo Butkevičiaus patarėja Auksė Kontrimienė atkreipė visų moterų dėmesį, kad politikoje mokėti susitvarkyti su emocijomis yra labai svarbus dalykas. Ji papasakojo, kaip emocijas ramina kartu su vaikais, pvz.; išvažiavus į mišką vaikų paprašo rėkti, kiek galima garsiau ir kartu su vaikais tai daro ji pati. Grįžus į namus, vaikai visada būna labai ramūs. Lektorė Genutė Jekaitienė  pristatymą pradėjo įprasta tiesa, kad pas stomatologą nueiti yra normalu, bet pas psichologą- tai jau nenormalu. Labai svarbu kiekvieno mūsų psichologinė sveikata – emocinis stabilumas. Kaip mokame susitvarkyti su stresais? Ką daryti jei nesiseka? Ką dabar galvojame? Ar tai tikras faktas? Kiek aš turime įrodymų, kad tuo patikėti? Jausmus sukuria mūsų mintys, o ne patys įvykiai.  Kiekvienam reikia išmokti įvertinti savo psichinę sveikatą 10 balų sistemoje. Praktikoje tai darant, pasirodo, kad labai sunku. Kitų žmonių pakeisti negalime, bet galime keistis patys, o tam  reikia išmokti prisiimti atsakomybę  ir nelaukti, kad kiti padarytų ar duotų,  reikia nebijoti įveikti sunkias užduotis, ypač svarbu susirasti mėgstamą veiklą, nuolat tobulinti save ir džiaugtis tuo, ką turi ( draugus, maisto ir t.t).  Jeigu neišventiliuojame savo emocijų ( neišsikalbame) einame į sutrikimą, pvz. depresiją. Mūsų arterijos reaguoja į  baimę, pyktį, liūdesį ir vyksta jų spazmai.  Mūsų emocijos , kaip Bacho akordai. Po paskaitos  socialdemokratės tarėsi apie tolimesnę bendrą veiklą apskrityje, gėrė arbatą ir degustavo įvairių skonių picas. Lektorė pakvietė visas atvykti į jos sodybą išbandyti relaksacinių metodų, tokių, kaip  piešimas rankomis ar piešimas ant šilko.

LSDP Kupiškio r. skyriaus informacija

                       

2016-04-05

Seimo narys A. Zeltinis per Atvelykį  su vaikais rideno margučius

 Atvelykio šventę Kupiškio rajono likusių be tėvų globos vaikų globėjų klubo globėjams ir vaikams surengė Seimo narys Aleksandras Zeltinis su žmona Simin. Jiems talkino Lietuvos socialdemokračių Kupiškio Moterų klubo moterys, vadovaujamos Vilmos Mažeikienės. Visus susirinkusius Kupiškio  kultūros centro vitražų salėje pasveikino LR Seimo narys A. Zeltinis. Savo kalboje jis  pasidžiaugė, kad vaikai yra auginami tokiose darniose šeimose, kur gausu meilės ir šilumos. Ponia  Simin sveikino visus su gražia švente ir dėkojo globėjų klubo mamoms už tokią stiprią valią ir išreiškė joms didelę padėką.  P. Simin  visus vaikus apdovanojo  saldžiomis dovanėlėmis, mielais šokoladiniais kiškučiais. Globėjų klubo vaikai pristatė trumpą programėlę. Parodė, ką sugeba, kaip leidžia laisvalaikį, kuo domisi. Visus sužavėjo Eglės Aukštikalnytės ir Kęstučio Senvaičio atliekami tango ir Lotynų Amerikos  šokiai: rumba, džaivas. Eglės ir Kęstučio mamos džiaugiasi, kad vaikai taip puikiai bendrauja ir savo gebėjimus gali perteikti žiūrovams. Visi svečiai negailėjo pagyrimų šokantiems vaikams. Liolės ir Vlado Anikevičių šeimynos globotinių vaikų įvairiais muzikos instrumentais atliekama muzika virpino visų širdis. Grojanti gitara Oksana Žemeckaitė su broliu Domantu ir sese Brigita atliko dainą ,,Draugas‘‘. Domantas ir Brigita akordeonu atliko kūrinį ,,Stepė‘‘ ir linksmą polkutę. Skambėjo šių vaikų dainos, prie jų prisidėjo Gabrielė Stukaitė. Vaikai taip pat džiugino svečius pianinu atliekamais kūriniais. Domantas ir Brigita  atliko dainą ,,Tik su tėčiu‘‘. Šios dainos linksmi žodžiai privertė šypsotis  šventės dalyvius. Svečiai negailėjo pagyrimų ir džiūgavimų, kad visa šeima yra muzikali. ,,Džiugu, kad vaikam rodomas geras pavyzdys, jie turi kur tobulėti, suteikiamos puikios sąlygos svajoti apie ateitį‘‘ -  sakė LR Seimo narys Aleksandras Zeltinis. Į šventę savo piešinius atsinešė Lukrecija Šeinauskaitė. Mergaitė piešia jau senai, tuo  labai domisi. Tai jau penkta Lukrecijos paroda. Ji savo darbus yra eksponavusi Povilo Matulionio progimnazijoje, Meno mokykloje, Kupiškio muziejuje.  Seimo narys A. Zeltinis pažadėjo surengti jos darbų, kurių yra per  keturiasdešimt, parodą LR  Seimo rūmuose.  O visus globėjus ir jų vaikus Seimo narys pakvietė atvykti į Seimą. Abejingų nepaliko ant stalo besipuikuojantis baltų gulbių pulkelis. Tai buvo Aldonos ir Antano Jatužių šeimynos vaikų Žygimanto ir Kęstučio Senvaičių pastarųjų dviejų mėnesių kruopštus darbas. Jiems talkino Martyna Žiaunytė. Didelę baltą gražuolę gulbę  vaikinai dovanojo Seimo nario žmonai Simin, o  mažesniąsias – socialdemokratėms, kurios kartu organizavo šventę: Aušrai Pakalnienei, Reginai Skemundrienei, Reginai Šuškevičienei, Nidai Vickuvienei, Stasei Lapinskienei, Vilma Mažeikienei. Etnokultūros specialistė Alma Pustovaitienė papasakojo apie Velykas, ruošimąsi joms, papročius: ,,Būdavo einu namo ir matau pamiškėje rūkstančią pirkelę, žinodavau, kad ten Velykė dažo kiaušinius‘‘- džiaugėsi A. Pustovaitienė. Vaikus žavėjo pasakojimai apie specialistės vaikystės prisiminimus Velykų rytą. Šventėje didelį džiaugsmą teikė margučių ridenimas. Įvairiausiomis spalvomis ir raštais mirgėjo margučiai, kuriuos vaikams, nudažė socialdemokratės. Atsinešė ir patys vaikai parodyti savo margintus margučius. Skambėjo smagios dainos, visi kartu šoko daug šokių, ėjo “ratelių“, rinko toliausiai nuriedėjusį margutį. Vaikams daug džiaugsmo teikė ir tai, kad kartu su jais bendravo ir žaidė įvairius žaidimus pats Seimo narys A. Zeltinis su žmona Simin.  Seimo narys net laimėjo margučių ridenimo rungtyje. Globėjų klubas dėkojo Seimo nariui už tai, kad subūrė juos ir vaikus tokiam gražiam ir linksmam pabuvimui kartu.

LSDP Kupiškio r. skyriaus informacija   

2016-04-02

LSDP Kupiškio rajono skyriaus ataskaitinis susirinkimas

2016 m. balandžio 2 dieną vyko LSDP Kupiškio rajono skyriaus ataskaitinis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 65 LSDP Kupiškio rajono skyriaus grupių ataskaitiniuose susirinkimuose išrinkti delegatai ir svečiai: LR Seimo narys Aleksandras Zeltinis su žmona Simin, LR Seimo narys Vytautas Saulis, LR Seimo narė Giedrė Purvaneckienė, LR Ministro pirmininko patarėja, LSDP pirmininko pavaduotoja Auksė Kontrimienė ir LSDP Panevėžio, Utenos, Telšių apskričių koordinatorius Ignas Vaškelis. LSDP Kupiškio rajono skyriaus ataskaitinio susirinkimo darbotvarkėje buvo įrašyta 10 klausimų.

 LSDP Kupiškio r.  skyriaus pirmininkas Augenijus Cesevičius pasveikino gausiai susirinkusius bičiulius ir susirinkimo svečius, palinkėjo visiems produktyvaus darbo. Pirmininkas perskaitė LSDP Kupiškio r. skyriaus Tarybos ataskaitą. Komentuodamas pateiktį, pasidžiaugė, kad skyriaus veikla pagal LSDP visos šalies  vertinimo kriterijus pakilo per keliolika punktų, kad mes lenkiame savo kaimynus bičiulius anykštėnus ir biržiečius, tačiau dar turime kur tobulėti, nes atsiliekame dirbdami su naujų narių priėmimu, jaunimu.

 LSDP Kupiškio r.  skyriaus Finansų komisijos ataskaitą perskaitė komisijos pirmininkė Neringa Vanagaitė. Pranešėjos teigimu, Kupiškio socialdemokratai gali džiaugtis savo narių atsakingu požiūriu į nario mokesčio surinkimą, nes jis lenkia respublikos vidurkį.

LSDP Kupiškio r.  skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos ataskaitą skaičiusi komisijos pirmininkė Virginija Pakalniškienė pastebėjo, kad nebeliko skyriaus grupėse sąrašinių  narių, kurie nemoka mokesčio, nedalyvauja LSDP veikloje. Ji pabrėžė, kad reikia atkreipti dėmesį skatinant naujų narių priėmimą.

LSDP Kupiškio r.  skyriaus pirmininko pavaduotojas, Kupiškio r. savivaldybės mero pavaduotojas, rinkimų į Seimo narius LSDP Kupiškio r. skyriaus  štabo vadovas  Aurimas Martinka supažindino susirinkimo dalyvius ir svečius su rinkimų štabo būsimomis veiklomis ir jau nuveiktais darbais, pateikė LSDP Kupiškio r. narių,  priklausančių socialdemokratų frakcijai savivaldybės taryboje, ataskaitą.

LSDP Kupiškio r. skyriaus  Moterų klubo ataskaitą perskaitė jos pirmininkė Vilma Mažeikienė. Ji džiaugėsi, kad klubo moterys aktyviai dalyvauja klubo organizuojamuose renginiuose.

Po ataskaitų pristatymo vyko  diskusijos. Jose dalyvavo LSDP Kupiškio r.  skyriaus nariai ir susirinkimo svečiai. Diskutuota apie skyriaus veiklos stipriuosius aspektus, išsakytos mintys apie tobulintinas veiklas.

Balsuota vienbalsiai - gerai įvertinant LSDP Kupiškio r. skyriaus Tarybos ataskaitą, vienbalsiai pritarta  LSDP Kupiškio r.  skyriaus Finansų komisijos, LSDP Kupiškio r.  skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos ir   LSDP Kupiškio r. narių,  priklausančių socialdemokratų frakcijai savivaldybės taryboje, ir LSDP Kupiškio r. skyriaus  Moterų klubo ataskaitoms.

Susirinkime išrinkta 10 delegatų  į LSDP XXXIV suvažiavimą, svarstyti kiti klausimai, perskaitytas ir vienbalsiai patvirtintas nutarimo projektas.

Tik palankiai LSDP Kupiškio rajono skyriaus veiklą vertino visi kalbėję susirinkimo svečiai: LR Seimo narys Aleksandras Zeltinis, LR Seimo narys Vytautas Saulis, LR Seimo narė Giedrė Purvaneckienė, LR Ministro pirmininko patarėja, LSDP pirmininko pavaduotoja Auksė Kontrimienė, LSDP Panevėžio, Utenos, Telšių apskričių koordinatorius Ignas Vaškelis. LR Seimo nariai Aleksandras Zeltinis ir Vytautas Saulis pasidalino mintimis apie jau įgyvendintus rinkėjų lūkesčius, kalbėjo  apie būsimus darbus. 

 
 
 
 

LSDP Kupiškio r. skyriaus informacija 

Kovas 2017
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Lankomumo statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas